STARS-713 Thanh niên may mắn được địt chị đồng nghiệp MINAMO.