Thanh niên nghèo may mắn được địt tiểu thư nhà giàu.