Thấy bạn đi vắng, gái dâm liền đến nhà gạ tình chồng bạn.