Thiếu nữ chiều chuộng bạn trai biến thái hết lòng.