MD-0144 Thiếu nữ trao thân cho bạn trai trong ngày sinh nhật.