Thiếu nữ trộm tiền bị anh tây đen địt nát con bướm.