Thử thách địt nhau ngoài ruộng đồng của 2 tiktoker.