Trả thù sếp cũ bằng cách bắt cóc hiếp dâm vợ anh ta.