Tư liệu chăn rau của ông anh phịch thủ Trung Quốc.