Vợ đĩ cắm sừng chồng bằng việc gạ địt bạn của chồng.