SSIS-011 Chỉ vì vếu to mà Aka Asuka bị hiếp vô số lần.