JUL-567 Con rể chén bồ nhí của ông bố vợ Rimi Momono.