PRED-298 Đêm ân ái cùng tình nhân của Aika Yamagishi.