Nội dung của bộ phim sex DASD-858 Nam sinh số hưởng phang 2 cô giáo vếu to xoay quanh câu chuyện tình ái của 2 cô giáo suy đồi đạo đức là  Waka Misono và Yuria Yoshine cùng với cậu học sinh nọ.