IPX-846 Người cha tồi tệ và nàng dâu nhu mì Iyona Fujii.