DASD-828 Ông ngoại ơi xin đừng hiếp dâm cháu Mone Kono.