MIAA-427 Wan Horikita và cha dượng nện nhau khi mẹ vắng nhà.