IPX-604 Minami Aizawa đáng thương và tên sếp đê tiện.