IPX-487 Tăng ca cùng em đồng nghiệp Yume Nishimiya.